Alege cadoul la timp. Livrarea se face în 2-4 zile lucrătoare!

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă
una dintre preocupările principale ale Creatii de Cadouri Srl, cu sediul în Gherăești, jud. Neamț,
Romania, în calitate de operator de date.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Creatii de Cadouri Srl va
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume,
telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date
referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu
comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Creatii
de Cadouri Srl, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în
mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării
unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din
utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a
finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa
dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în
care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor
fi stocate de Creatii de Cadouri Srl, iar contul creat va fi șters
automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Creatii de Cadouri
Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le
furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe
care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în
măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Creatii de Cadouri Srl prelucrează
datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră
  şi Creatii de Cadouri Srl, respectiv pentru preluarea, validarea,
  expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea
  dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse
  comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Creatii de
  Cadouri Srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul
  Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în
  materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
  intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de
  comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Creatii
  de Cadouri Srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază
consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop
prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau
ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru
dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi
opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În
plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului
meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul
furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest
scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de
  funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum,
  în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază
interesul legitim al
Creatii de Cadouri Srl de a
îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor
dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru
acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Creatii de Cadouri Srl prelucrează
datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
  intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de
  comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Creatii
  de Cadouri Srl, prin intermediul Site-ului.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop
prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru
abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea
unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul
fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul
furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest
scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza
  traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază
interesul legitim al
Creatii de Cadouri Srl de a asigura
funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent
experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor
comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul
furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru
dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Creatii de Cadouri Srl va prelucra datele dumneavoastră
cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de
prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe
întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor
legale care revin în sarcina Creatii de Cadouri Srl (de ex., în cazul
documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare
prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în
cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a
contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea
Informațiile contului meu, Creatii de Cadouri Srl va interpreta
această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de
comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și
serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să
vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau
sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va
avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În
cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau
dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la
punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă
pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului
va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei
comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de
marketing, Creatii de Cadouri Srl va înceta prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta
prelucrările desfășurate de Creatii de Cadouri Srl pe baza
consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea
acestuia.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Creatii de Cadouri Srl poate
dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau
entități care sprijină Creatii de Cadouri Srl în desfășurarea activității
prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii
IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri
exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru
  atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca
  urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de
  către Creatii de Cadouri Srl prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a
  serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea,
  monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea
  caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în
  condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de
  lege etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Creatii de Cadouri Srl pot
fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu
caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele
drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind
  activitățile de prelucrare efectuate de către Creatii de Cadouri Srl,
  conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea
  din partea Creatii de Cadouri Srl cu privire la prelucrarea datelor
  cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare
  precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face
  prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără
  întârzieri justificate, de către Creatii de Cadouri Srl a
  datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și
  completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată
  fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului
  în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi
  disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul
  de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele
  motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
   care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt
   temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există
   motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate
   ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru
   respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea
   de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau
   al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Creatii
  de Cadouri Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de
  caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru
  scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite
   verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii
   datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea
   utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
   prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea,
   exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing
   direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile
   legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi
  datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod
  obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste
  date să fie transmise de către Creatii de Cadouri Srl către alt
  operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute
  de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare
  se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate
  mai jos;

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se
   află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în
   temeiul interesului legitim al Creatii de Cadouri Srl sau în
   temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care  poate
   demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea
   și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
   persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau
   apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele
   care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv
  dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor
  activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care
  produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în
  mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în
  măsura în care considerați necesar.